Sài Gòn cuối tuần, ngắm đàn cừu chỉ 80km | Saigon weekend getaway, sheep farm 80km away

Đàn cừu Suối Nghệ nằm cách Sài Gòn 80 km đi xe gắn máy, nếu đã mệt mỏi với việc ở trong thành phố thì nơi đây là một điểm đến cuối tuần gọn nhẹ và giúp bạn thay đổi không khí. Đường đi đến nơi này tương đối đơn giản, đi xe máy hết 2 tiếng. Đàn cừu rất thân thiện tha hồ sờ lông và ôm các bé cừu.