OŚWIĘCIM: Đến Thăm Trại Tập Trung Auschwitz | Visiting Auschwitz Concentration Camp

Cảm giác bần thần và khắc khoải là những gì mình cảm nhận được khi tới tham quan trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc Xã cũ ở ngoại ô Oświęcim, Ba Lan. | Mental pain, shiver down the spine and compassion, I felt upon visiting the concentration camp in WWII, in the outskirt of Oświęcim, Poland.