Sài Gòn, đuổi theo chân ngày | Saigon sunset chaser

Lý Thành Cơ Venturology Saigon Cityscape

Có nhiều khi Sài Gòn đẹp đến lạ, là khi ngắm Sài Gòn trên đỉnh những toà nhà chọc trời và những chiều hoàng hôn mây nhiều và nắng ấm. Nếu có đến Sài Gòn một lần hay sống ở đây đã hơn 20 năm như tôi, hãy thử lên những tầng cao của không biết bao nhiêu toà nhà. Để đắm chìm vào chiều sâu thăm thẳm của chân trời với những toà nhà biểu tượng chỉ khiến ta nhỏ bé lại.

Tôi không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng đi đến đâu, nhiều nơi và nhiều quốc gia, tôi vẫn chưa bao giờ thôi yêu những màu nắng trên toà nhà Bitexco. Sài Gòn đẹp đến lạ khi ta lên thật cao để nhìn xuống. Nếu có những lúc thấy cô đơn, những nơi như toà nhà Saigon Trade Center sẽ là nơi tôi cứ thả hồn quanh một ly nước mát lạnh và nhìn vào thành phố – tất nhiên là khi trời không đổ mưa.

Có lẽ sau này nhìn lại đường chân trời Sài Gòn sẽ đổi khác, với nhiều toà nhà mọc lên như những ngọn cây không cành. Nhưng hôm nay xin lưu giữ hình ảnh Sài Gòn của một ngày cuối tháng Chín ở đây, để sau này có gì đó mà nhìn lại.

Hôm nay đơn giản là một bài blog ngắm Sài Gòn từ trên cao, chỉ vậy thôi. Enjoy!

Saigon Sunset by the riverMany times Saigon beauty is beyond expectation, those times are when you catch a glimpse of the city from the skyscrapers roof top during sunset and vibe. If you ever visit Saigon or have lived in the city for over 20 years like me, try climbing up the roof top of a building to contemplate the depths of Saigon skyline and its iconic architecture, which make you feel small for an instance. I am not a nationalist. Despite how many places and countries I have been to, I can’t stop loving the glorious splendor on Bitexco building. Saigon is in its best with an aerial view. If you ever feel lonely, a place like Saigon Trade Center and grab a drink will devour all of your loneliness – of course when it doesn’t rain. 

Later on, perhaps Saigon skyline will be different with many buildings erected like trees. But today, let’s capture this image of Saigon on an afternoon of September and save it onto our scrapbook.

Today’s blog is simply to appreciate Saigon from above. Enjoy!Saigon skylineLý Thành Cơ Venturology Saigon CloudsSaigon by nightSaigon twilight

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: