Một mẹo đơn giản để khám phá các bảo tàng Châu Âu | One simple tip to explore museums in Europe

Rijkmuseum Amsterdam
Bảo tàng Rijkmuseum tại Amsterdam | Rijkmuseum, the biggest museum in Amsterdam

Bạn có biết các bảo tàng ở Châu Âu thường ít khi có những bảng hướng dẫn nêu thông tin cho tất cả các hiện vật bằng tiếng Anh? Những hiện vật hoặc bộ sưu tập nổi bật nhất sẽ có bảng hướng dẫn với nhiều thứ tiếng thậm chí Hoa, Nhật, Hàn. Tuy nhiên, để khám phá những tác phẩm bạn thích thì ngoài năm hoàn thành, tên tác giả, mọi thứ để hiển thị rất ít.

It is known that most museums in Europe have little information board for all exhibits in English. Only famous exhibits or collection have information in multi-languages boards, even in Chinese, Japanese and Korea. However, to discover the museum at your own disposal, you will only see name of the creator or year of establishment, which causes you more than a little dissatisfaction. 

Đặc biệt là ở những bảo tàng ở Pháp như Louvre hay Orsay, khi ngôn ngữ chính là tiếng Pháp. Việc này buộc ta phải thuê audio guide (thông thường là 5 euro) mới có thể hiểu được hết các tác phẩm. Thế nhưng, với một tín đồ về bảo tàng như mình đã tìm ra giải pháp tiết kiệm chi phí mà bạn vẫn có thể khám phá các tác phẩm nơi này.

Especially in French museums like Louvre or Orsay, the main language is French. This issue forces you hire the audio guide (usually 5 euro) to understand all the available pieces. But, for a museum fanatic like me, I have figured out a way to save your cost while be able to explore the museum at your own will. 

Hãy download các ứng dụng bảo tàng miễn phí

Download the free museum apps

Europe Museum Applications - Ứng dụng Bảo Tàng Châu Âu

Đó là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để bạn thoải mái khám phá bảo tàng mà không bị quá phụ thuộc vào audio guide. Đa số các ứng dụng này đều miễn phí. Thậm chí nếu có trả phí cũng chỉ có giá 1 euro/app, sẽ tiết kiệm hơn nhiều nếu dùng audio guide.

Thế nên, lần tới nếu có dịp ghé qua những bảo tàng Châu Âu, đừng quên tải các apps này về điện thoại trước và sử dụng nhé.

This is the fastest way to get around the museum without depending on the audio guide. Most of them are usually free. Even for paid apps, it is only from 1 euro/app, much economical than the audio guide. 

In general, on your next trip to Europe doing a museum trip, make sure to download these apps before hand. 

Bảo tàng d'Orsay Pháp Paris Musee d'Orsay sảnh chính
Bảo tàng d’Orsay Pháp | Paris Musee d’Orsay

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: