Pháp giảm thời gian xét visa du lịch cho nhiều nước Đông Nam Á | France to reduce visa process time for SEA countries

Từ 1/11/2017, Pháp sẽ giảm thời gian cấp thị thực du lịch từ 10 ngày xuống còn 2 ngày cho nhiều nước tại Châu Á.

Công dân các quốc gia Campuchia, Lào, Ấn Độ, Nga, Philippines, Thái Lan, Myanmar và Indonesia sẽ được tận hưởng thay đổi này.

Chính sách này được dự kiến mở rộng cho một số nước Ả Rập Saudi và Việt Nam vào năm sau 2018.

Bờ sông Seine ở Paris | Seine River bank in Paris
Bờ sông Seine ở Paris | Seine River bank in Paris

From 11/1/2017, France is to reduce the time of issuing travel visa from 10 days to 2 days for many Asian countries. 

Citizens from nationals like Cambodia, Laos, India, Russia, the Philippines, Thailand, Burma and Indonesia will be able to enjoy this change. 

This policy is expected to be applied for some Arab Saudi countries and Vietnam in the upcoming year 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: